Administration
Vi väntar valpar i slutet av februari 2018. Vår vackra Blanka med fina Johnny (Midnight Train's Bon Jovi). Puppies expecting late februari.